Apple กำลังผลิตหน้าจอ Sapphire สำหรับ iphone6

ข่าวมีว่าแอปเปิลเตรียมแผนการผลิตหน้าจอแบบใหม่ (หน้าจอซัฟไฟร์) ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลในเรื่องความทนทานอย่างเดียว แต่หน้าจอซัฟไฟร์นี้ อาจจะส่งผลทำให้สามารถชาร์จไฟให้กับไอโฟน6 ด้วยการใ่ช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้อีกด้วย

และเมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานว่า ทาง Foxconn ได้ผลิต iphoneรุ่นต้นแบบนี้แล้ว 100 เครื่องโดยที่เครื่องต้นแบบเหล่านี้ มีหน้าจอเป็นแบบซัฟไฟร์ โดยแซฟไฟร์เหล่านี้มาจาก Synopsys และ Bern Optics ผู้ผลิตแซฟไฟร์ป้อนกับให้กับแอปเปิลสำหรับ iPhone 5s ที่ใช้ใน iSight camera และ TouchID sensor

ซึ่งเป็นการพอสรุปได้ว่า ทาง Apple จะทำหน้าจอเพื่อ ชาร์จแบตเตอรี่ โทรศัพท์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอาจจะช่วยแก้ปัญหาแบตเตอรี่หมดเร็วลงได้